BARIERY ZARZĄDZANIA W ROZWOJU MAŁEJ FIRMY NA PRZYKŁADZIE XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota małej firmy i uwarunkowania jej rozwoju
1.1. Pojęcie małej firmy
1.2. Sukces małej firmy
1.3. Rola kierownika w małej firmie
1.4. Rozwój i wzrost małej firmy
Rozdział II. Ogólne bariery w rozwoju małej firmy
2.1. Trudności ekonomiczne w prowadzeniu małej firmy
2.2. Trudności personalne w prowadzeniu małej firmy
2.3. Trudności prawne w prowadzeniu małej firmy
2.4. Problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w małej firmie
Rozdział III. Bariery komunikacyjne i informacyjne w organizacji
3.1. Istota i rola komunikacji interpersonalnej
3.2. Mechanizmy komunikowania się
3.3. Bariery utrudniające skuteczne komunikowanie się
3.4. Pionowe i poziome płaszczyzny komunikowania się w organizacji
3.5. Rola informacji w komunikacji interpersonalnej
3.6. Systemy informowania kierownictwa
Rozdział IV. Bariery zarządzania w rozwoju firmy XXX
4.1. Charakterystyka Firmy
4.2. Ogólna polityka zarządzania w Firmie
4.3. Bariery zarządzania w rozwoju w Firmie
4.4. Usprawnienia zarządzania w Firmie
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 prace.magisterskie.eu All rights reserved